Đội ngũ nhân sự

img-about7

KHẢI HOÀN GROUP tự hào với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản đã thu hút được đáng kể nguồn nhân lực chất lượng cao, quyết tâm gắn bó lâu dài với Tập đoàn bằng tình yêu thật sự. Đây chính là yếu tố cốt lõi và là nguồn tài nguyên vô giá của KHẢI HOÀN GROUP.

Thông qua Hệ thống các Trung tâm đào tạo, cùng với nỗ lực phát triển của những công ty thành viên, KHẢI HOÀN GROUP đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự hiện tại song song việc gia tăng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa có khả năng và kiến thức chuyên môn cao, để mỗi cá nhân sẽ là một hình ảnh đại diện xứng đáng của KHẢI HOÀN GROUP.

Copyright © Khải Hoàn Group